1. DADES IDENTIFICATIVES

Per complir el que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE) i la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, STEPV-Iv posa a la seua disposició la informació següent:
Denominació social: STEPV-Iv
Domicili social: Carrer Juan de Mena, 18. 46008 València (València)
Adreça web: https://stepv.intersindical.org
Correu electrònic: stepv@intersindical.org
CIF: G46221933

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’ús de la pàgina web https://stepv.intersindical.org (en avant la web) per part de l’usuari/a constitueix, per si mateix, l’acceptació de les condicions generals d’ús. En conseqüència, si l’usuari/a no les accepta, haurà d’abstindre’s d’utilitzar aquest lloc web.

3. ÀMBIT DE LA WEB I RESPONSABILITAT DE L’USUARI DE LA WEB

L’usuari/a es compromet a fer servir la web de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums generalment acceptats.
L’usuari/a ha d’abstindre’s de qualsevol ús que puga danyar el funcionament del portal, els serveis informàtics o la base de dades de STEPV-Iv.

4. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

STEPV-Iv no es fa responsable dels danys que es pogueren ocasionar en el normal desenvolupament de la pàgina web.
STEPV-Iv no es responsabilitza dels danys o perjuís que es puguen ocasionar per interferències, interrupcions o avaries telefòniques, alienes a la voluntat de STEPV-Iv.
La informació que ix en la web és la vigent en la data de la seua última actualització. STEPV-Iv es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació de la web.
STEPV-Iv es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, tots els canvis o modificacions que estime convenients, i podrà fer ús d’aquesta facultat en qualsevol moment i sense avisar.
STEPV-Iv exclou tota responsabilitat que es poguera derivar de la informació entre usuaris/es. Queda prohibit qualsevol tipus de transmissió de les dades que els usuaris/es puguen fer a aquest o mitjançant aquesta pàgina web o altres accessos controlats per STEPV-Iv, que infringisquen els drets de propietat de tercers, i el contingut siga amenaçador, difamatori, obscé, o la transmissió de qualsevol altre material que constituïsca o incite una conducta que puga ser considerada una ofensa penal.

5. POLÍTICA DE CONTROL DEL CORREU BROSSA

STEPV-Iv reprova els missatges electrònics anomenats correu brossa (enviament massiu i continuat al correu electrònic de missatges publicitaris, normalment comercials, dirigits a una pluralitat de persones i no sol·licitats), per això, en cas de rebre correus brossa de caràcter publicitari per a l’enviament dels quals no s’haja concedit el consentiment previ, podrà posar-se en contacte amb STEPV-Iv, per evitar aquest tipus d’enviaments es puga repetir en el futur en l’adreça següent:STEPV-Iv
Carrer Juan de Mena, 18.
46008 València (València)
Telèfon: 96 391 91 47

6. PROTECCIÓ DE DADES

La visita a aquesta web no suposa que l’usuari/a estiga obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En cas que proporcione l’usuari/a alguna informació de caràcter personal, les dades arreplegades en aquesta web seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que arreplega la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal dins el marc de la legislació espanyola. Les dades facilitades pels usuaris/es seran incorporades als fitxers de caràcter personal de què és responsable STEPV-Iv, on seran conservades de forma confidencial.

7. ÚS DE GALETES

L’accés a aquesta web pot implicar la utilització de galetes. Les galetes són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari/a perquè el servidor recorde certa informació que posteriorment només el servidor que l’ha implementada llegirà. L’usuari/a que no vulga l’ús de galetes podrà desactivar-lo en les eines del seu navegador.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta web i els seus continguts estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual. No podran ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació, pública, cessió, transformació, llevat de les expressament permeses per STEPV-Iv.
L’accés a aquesta web no atorga als usuaris/es dret, ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts d’aquest lloc.
STEPV-Iv es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguen contra els usuaris que violen o infringisquen els drets de propietat industrial i intel·lectual.

9. JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les normes d’ús que es troben en aquest avís legal es regeixen per la normativa legal espanyola i l’accés a la pàgina web suposa la plena acceptació d’aquesta. En qualsevol discrepància que puga sorgir quant a la interpretació, el compliment i/o l’execució de les presents normes, les parts se sotmetran expressament a la jurisdicció dels o les jutges dels jutjats de primera instància i instrucció de València, amb renúncia expressa a qualsevol altra partida judicial o fur que poguera correspondre’ls.
STEPV Intersindical Valenciana