STEPV recollirà signatures per la baixada de ràtios a la Universitat Jaume I
Comença la recollida de signatures de la ILP per la baixada de ratios
La Mesa de les Corts Valencianes admet a tràmit la proposta d’Iniciativa Legislativa Popular
STEPV presenta a les Corts Valencianes una ILP per la reducció de les ràtios

6 de març 2023

La Junta Electoral valida les signatures de la ILP per la baixada de les ràtios 

Una delegació de la comissió promotora ha acudit a les Corts Valencianes a l’acte de validació de les signatures

El pas següent és que la Mesa de les Corts acorde la tramitació de la ILP

 

El passat 7 de juny es van presentar les més de 20.000 signatures de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per la baixada de les ràtios a l’ensenyament, presentada per STEPV. Aquest matí, la Junta Electoral ha convocat la comissió promotora per a l’acte protocol·lari de validació de les signatures, una vegada que l’Institut Nacional d’Estadística, ha acreditat la validesa de les signatures recollides.

El pas següent és fer arribar a la Mesa de les Corts el certificat que acredita la validesa de les signatures perquè comence la tramitació de la iniciativa legislativa popular a les Corts Valencianes.
STEPV espera que la Mesa de les Corts tramite amb rapidesa la proposta d’ILP per tal que s’inicie el debat parlamentari en les Corts i la s’aprove el més prompte possible. Recordem que la ILP es va registrar a les Corts Valencianes tot just fa un any, el 25 de juliol de 2022. A octubre de 2022 es va iniciar el termini de recollida de signatures que va finalitzar el 8 de juny de 2023. El sindicat va presentar més de 23.000 signatures per tal que es reduïsquen les ràtios en els centres educatius valencians a un màxim de 20 alumnes per aula per tal que el professorat puga atendre el més individualitzadament possible l’alumnat valencià.

7 de juny 2023

STEPV presenta més de 23.000 signatures a les Corts Valencianes per la baixada de les ràtios a l’ensenyament

És més del doble de les signatures necessàries perquè es tramite en les Corts Valencianes la Iniciativa Legislativa Popular presentada pel Sindicat el passat mes de juliol

El passat 25 de juliol de 2022 STEPV va presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per la reducció de les ràtios d’alumnat en l’ensenyament públic no universitari. Una vegada acceptada per les Corts Valencianes a setembre va començar el període de recollida de signatures que finalitza el pròxim 8 de juny.

El Sindicat ha presentat aquest matí a les Corts Valencianes 23.108 signatures recollides durant aquests mesos, més del doble de les necessàries, una vegada ha finalitzat el termini de 8 mesos per a recollir-les. STEPV vol agrair a totes les persones fedatàries que han estat recollint signatures des de Vinaròs fins a Pilar de la Foradada durant aquests mesos, per tal que les ràtios d’alumnat als centres educatius no universitaris baixen a 20 alumnes per aula.

Actualment, les ràtios estan fixades en 25 alumnes/aula a infantil i primària, a 30 a secundària, a 35 en batxillerat i en les EOI i a 30 en FP. La proposta del Sindicat és reduir a 20 alumnes per aula en totes les etapes i, com a molt a 25 en el batxillerat i formació professorat.

D’aquesta manera el professorat podrà atendre molt millor el seu alumnat i donar compliment a l’atenció el més individualitzada possible tal i com marca la normativa d’inclusió educativa en vigor.

Durant els dos cursos de pandèmia va ser possible aplicar aquestes ràtios de 20 alumnes, una de les mesures més ben valorades pel conjunt del professorat que, en posar fi a les mesures per la pandèmia s’han recuperat al que estableix la normativa. STEPV considera que és perfectament possible que es continue aplicant en el futur. Tot i això, en la proposta de llei plantejada es dona un termini de 3 anys perquè els centres educatius puguen adequar les seues instal·lacions, si cal, per adaptar-se a les ràtios a 20 alumnes.

Aquesta ILP l’haurà de gestionar el nou govern sorgit de les eleccions autonòmiques del 28 de maig. STEPV insta al nou govern i al conjunt dels partits que formaran part de les Corts Valencianes en configurar-se la nova cambra legislativa que tramiten i aproven la llei, que millorarà l’atenció del nostre alumnat en les etapes no universitàries de l’ensenyament al País Valencià.

6 de març 2023

STEPV recollirà signatures per la baixada de ràtios a la Universitat Jaume I

 

Del 6 al 10 de març el Sindicat recollirà signatures per a la ILP de la reducció de les ràtios a l’ensenyament en les facultats de la UJI a Castelló

STEPV continua la campanya de recollida de signatures per a la ILP per la reducció de les ràtios que va registrar a les Corts Valencianes el passat 25 de juliol.
El termini de recollida de les signatures finalitza el 8 de juny de 2023 i el Sindicat està intensificant la campanya de recollida de signatures, després de mesos passant pels centres educatius no universitaris. 
Aquesta setmana el Sindicat organitzarà taules de recollida de signatures a la UJI, a Castelló, els dies i llocs següents:

• Dilluns 6 de març: Facultat de Ciències Humanes i Socials
• Dimarts 7 de març: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
• Dimecres 8 de març: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
• Dijous 9 de març: Facultat de Ciències de la Salut
• Divendres 10 de març: Biblioteca

Pròximament també s’organitzaran recollides similars en la resta de Campus universitaris del País Valencià i també en les Trobades d’Escoles en Valencià que començaran durant el mes de març.

25 octubre 2022

Comença la recollida de signatures de la ILP per la baixada de ràtios.

 

El termini per a recollir les 10.000 signatures necessàries finalitza el 8 de juny.

Des de fa uns dies STEPV està recollint les signatures perquè la Iniciativa legislativa popular (ILP) per la baixada de ràtios es tramite en el Parlament Valencià.

En aquest enllaç pots consultar la proposta de llei:

El passat 25 de juliol el Secretariat Nacional del Sindicat va registrar la ILP a les Corts Valencianes i, després de ser acceptada per la Mesa de les Corts i que la Junta Electoral valide els plecs de signatures i acredite les persones fedatàries els passats dies, ja es poden començar a recollir les signatures.

 On puc signar la ILP?

En les seus del sindicat trobareu plecs per a signar:

També en les assemblees i visites de les persones permanents als vostres centres podreu signar la ILP.

Ajuda’ns a recollir signatures.

Us demanem que organitzeu al vostre centre recollides de signatures. Per a fer-ho, contacteu amb la persona permanent de la vostra comarca o telefoneu a les seus del sindicat i acordem el dia per a organitzar la recollida de signatures. També podeu sol·licitar-ho a stepv@intersindical.org (poseu en l’assumpte «Recollida signatures ILP»)

Què és una ILP?

La iniciativa legislativa popular (ILP) és un procediment que permet a la ciutadania impulsar l’aprovació d’una llei per part del Parlament, tal i com preveu l’article 26.2 de l’Estatut d’Autonomia.
Mitjançant aquest mecanisme, la ciutadania, amb el suport de 10.000 firmes, pot presentar davant les Corts Valencianes el text d’una proposició de llei que serà debatuda i votada pel Ple de la cambra i, si és aprovada, s’incorporarà a l’ordenament jurídic valencià.
Per tant, no és una recollida de signatures a l’ús, ja que les signatures s’han de comprovar per la Junta Electoral i, si es recullen les signatures necessàries, es tramitarà en les Corts Valencianes com a llei.

Qui pot signar?

Les persones majors de 18 anys empadronades en qualsevol municipi valencià, és a dir, que consten en el cens electoral i voten al País Valencià. No cal que siga del sector educatiu.

 

REFORCEM L’EDUCACIÓ!

22 setembre 2022

La Mesa de les Corts Valencianes admet a tràmit la proposta d’Iniciativa Legislativa Popular

 

25 juliol 2022

STEPV presenta a les Corts Valencianes una ILP per la reducció de les ràtios

 

La recollida de signatures començarà, previsiblement, en el mes d’octubre

El Secretariat Nacional de STEPV ha presentat una Iniciativa Legislativa Popular a les Corts Valencianes per a la reducció de les ràtios en l’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes en els centres educatius públics i els sostinguts amb fons públics dependents de la conselleria competent en matèria d’educació.

El Sindicat ha pres aquesta iniciativa perquè és una demanda que des de fa anys estan demanant els centres educatius per atendre en millors condicions l’alumnat valencià. De fet, durant el curs 2020/21 la reducció de les ràtios per la pandèmia va ser una de les mesures més celebrades pel professorat, que ja era necessària abans de la pandèmia per a complir amb la pròpia normativa d’inclusió educativa de 2018 que exigeix una atenció el més individualitza possible de l’alumnat. Sense aquesta reducció de les ràtios resulta pràcticament impossible atendre aquesta exigència normativa. 
Tot i que la Conselleria d’Educació ha iniciat el camí de la reducció de les ràtios en diverses localitats, és una mesura encara insuficient perquè no és generalitzada a tot el País Valencià ni a totes les etapes educatives. 
La reducció de les ràtios es fa ara més necessària que mai per la situació en què la pandèmia ha deixat el nostre alumnat. És un fet que cal més atenció individualitzada per combatre els efectes negatius que ha deixat la Covid-19 emocionalment entre l’alumnat, però també entre el professorat, tal i com expliquem en l’Allioli 283, de febrer de 2022, dedicat a la salut mental i covid. 

Recollida de signatures
La presentació de la ILP per la reducció de les ràtios ha de ser acceptada per la Mesa de les Corts, cosa que previsiblement tindrà lloc a setembre. A partir d’aquest moment hi ha un termini màxim d’un mes per iniciar el procés de recollida de signatures (com a mínim 10.000 signatures) en un termini de 8 mesos. 
A partir de l’acceptació per part de la Mesa de les Corts, STEPV iniciarà una campanya de recollida de signatures -presencials i telemàtiques- en totes les comarques del País Valencià, perquè el màxim nombre de ciutadans i ciutadanes del País Valencià s’hi sume a la iniciativa, es tramite posteriorment en les Corts Valencianes i s’aprove. 

Ràtios proposades
En la ILP presentada, el Sindicat proposa una reducció de ràtios d’acord amb la Xarxa d’Atenció a la Infància de la Comissió Europea per a Infantil i unes ràtios màximes de 20 alumnes en Primària, Secundària, Batxillerat, FP i EOI. En centres de caràcter singular la ràtio proposada és de 10 alumnes i en centres d’Educació Especial, variable segons la tipologia de l’alumnat, però sempre per baix de la ràtio actual. Igualment s’estableix que, en cas d’escolaritzar alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, la ràtio es disminuirà en tres alumnes per aula.
També es proposa una reducció de ràtio alumnat-professorat de PT, AL i Orientació per baix de la ràtio actual, per poder atendre millor aquest alumnat amb més necessitats.

No és tracta d’una recollida de signatures a l’ús

Una ILP no és una simple recollida de signatures, sinó un compromís de les persones signants i de l’organització que la promou perquè el que signen es debata en les Corts Valencianes i s’aprove com a Llei. Per tant, la responsabilitat de STEPV en què la ILP es duga a terme va molt més enllà de deixar uns fulls de signatures en les sales de professorat, ja que les signatures van numerades i segellades i hi ha una persona responsable de cada plec de signatures. 
STEPV confia en què se superarà amb escreix el mínim de 10.000 signatures exigides i la ILP prosperarà i el Parlament Valencià la discutirà i aprovarà pel bé de l’alumnat del País Valencià.